Solarni sistemi

1000W

Fotonaponski off-grid sistem snage 1000W je dovoljan za jednovremeni rad više osnovnih potrošača. Ova snaga zadovoljava većinu električnih uređaja koji se stalno koriste u domaćinstvu. Ovaj fotonaponski sistem podržava i električne alate kao što je bušilica, pa čak i električne kosačice i trimere manje snage. Zbog svoje izlazne snage od 1000W, ovaj sistem poseduje veću ulaznu snagu i baterije većeg kapaciteta


Sastoji se od sledećih osnovnih komponenti:

-2 fotomaponska modula od 340Wp,

-regulator punjenja 20A

-2 solarne baterije 12V 200Ah

-Sinusni hibridni invertor 1000W (obezbeđuje mogućnost dodatnog dopunjavanja baterija preko drugih izvora energije, kao što su električna mreža, agregati, vetrogeneratori i dr.).

Veći kapacitet baterija obezbedjuje duzi rad invertora čak i u noćnom rezimu rada kada ne postoji punjenje baterija od strane fotonaponskih modula.

3000W

Fotonaponski sistem snage 3000W je namenjen za napajanje znatno većih potrošača do ukupne snage 3kW. Kod ovog sistema, invertor poseduje mogućnost da snadbeva baterije električnom energijom iz nekog drugog izvora i pored fotonaponskih modula, na primer povezivanjem na postojeću mrežu ili dodatni agregat. Iz ovog razloga broj fotonaponskih modula tj. njihova ukupna snaga ne mora biti adekvatno odredjena, i moze se postepeno povećavati.


Naš fotonaponski sistem se sastoji od sledećih osnovnih komponenti:

-6 fotonaponskih modula 340Wp,

-2 solarne baterije 12V 200Ah

-sinusni hibridni invertor nominalne snage 3000W sa mogućnošću povezivanja na postojeću mrežu.

Ovaj sistem zadovoljava potrebe većih potrošača za elektročnom energijom, kao što su bojler, manji šporet i drugi potrosaci do 3KW snage.

.

5000W

Fotonaponski sistem snage 5000W je off-grid sistem koji preporučujemo za prosečnu porodičnu kuću. Sve komponente ovog sistema su dimenzionisane tako da možete uključiti sve potrošače koji se koriste u domaćinstvu do ukupne snage 5kW. Kod ovog sistema invertor takođe poseduje mogućnost priključenja na postojeću mrežu, tako da sistem sam reguliše koji će se procenat struje odmah prosledjivati potrošačima, a koji će se skladištiti u baterijama.


Glavne komponente ovog sistema su:

-14 fotonaponskih modula snage 340Wp,

-4 solarne baterije 12V 200Ah,

-Sinusni hibridni invertor nominalne snage 5000W.

Svaki od ovih fotonaponskih sistema može kasnije biti nadograđen, odnosno pojačan dodavanjem fotonaponskih modula i solarnih baterija.