Toplotne pumpe

Toplotne pumpe se odlikuju sledecim karakteristikama:

SIEMENS kontroler sa visokim performansama i jednostavnim interfejsom

HITACHI i PANASONIC vijačni kompresori

Visoko efikasni Swep\GEA pločasti izmenjivač toplote

EMERSON ekspanzioni ventil

Integrisani Soft Starter za monofazne uređaje

Integrisani regulator radnog pritiska

Fleksibilna kriva grejanja

Daljinska kontrola

PROIZVODI POSEDUIJU TUV I CER SERTIVIKAT

U ponudi imamo toplotne pumpe VAZDUH-VODA i GEOTERMALNE toplotne pumpe.


Jedna od glavnih karakteristika toplotnih pumpi je prikupljanje korisne toplotne energije iz okoline, u zavisnosti od vrste same pumpe. Kada je u pitanju toplotna pumpa vazduh-voda, ta energija se prikuplja iz okolnog vazduha. Kod geotermalnih pumpi se vrsi apsorbcija toplotne energije iz zemlje ili podzemnih voda. Prikupljena energija se dogreva u samoj pumpi i na taj nacin svaka pumpa za 1KW utrosene elektricne energije proizvede 3 do 5KW toplotne energije.

Toplotne pumpe spadaju u red nisko-temperaturnih sistema grejanja sto takodje vodi ka ustedi energije. Najvisa temperatura koju toplotne pumpe mogu da postignu je 60 celzijusovih stepeni. Iz tog razloga su one idealne za kombinaciju sa podnim grejanjem i fan-coil uredjajima gde potrebna temperatura polaznog voda iznosi 35 do 40 stepeni. Toplotne pumpe se takodje mogu kombinovati sa solarnim sistemima za dogrevanje objekata i sanitarne vode.

U sledecim tabelama mozete videti glavne karakteristike toplotnih pumpi raznih snaga